Ekstraordinære omstendigheter

Ekstraordinære omstendigheter

FORSINKET PGA. DÅRLIG VÆR
Oskar og to kollegaer ble forsinket med 6 timer fra Frankfurt til Oslo, pga. kraftig tåke i Frankfurt. Dårlig vær er en ekstraordinær omstendighet som fritar flyselskapet fra å betale kompensasjon for forsinkelse.
DE HAR IKKE RETT TIL ERSTATNING.

Reglene for kompensasjon for flyforsinkelser og flyavbestillinger kan virke enkle på overflaten, men det kan være forhold som gjør at du ikke har krav på erstatning. Dette gjelder for eksempel når en forsinkelse er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter - også kalt force majeure.

Men hva betyr det når flyselskapet avviser et krav på grunn av en eksepsjonell omstendighet, og i hvilke tilfeller gjelder det? Les videre for resten av siden der vi forklarer hvorfor du noen ganger ikke kan kreve erstatning selv om du har vært ute på en lang flyforsinkelse eller en avlysning av flyreisen.


Hva er en ekstraordinær omstendighet?

Som flypassasjer kan du oppleve at flyselskapet avviser kravet ditt om erstatning med den begrunnelse at forsinkelsen skyldes force majeure.

Uttrykket "eksepsjonelle omstendigheter" dekker grunner utenfor flyselskapets kontroll og derfor bortfaller din rett til erstatning i disse tilfellene. Her er noen eksempler på hendelser som kan anses som ekstraordinære:

  • Dårlig vær
  • Naturkatastrofer
  • Streik blant tredjepart, f.eks. flyplassansatte
  • Politisk ustabilitet
  • Terrortrusler
  • Birdstrike (kollisjoner mellom fugler og fly)

Når kan en årsak ikke anses som ekstraordinær?

Vi opplever noen ganger at flyselskapene med urettmessig avviser påstander, og derfor er det viktig å være klar over i hvilke tilfeller en årsak ikke kan anses som ekstraordinær. Dette gjelder f.eks. i tilfelle forsinkelser på grunn av problemer med flyet (f.eks. tekniske feil), last eller mannskap. Se seksjonene nedenfor for flere eksempler på årsaker som ikke anses som ekstraordinære:


  • Tekniske feil
  • Mannskapssykdom
  • Streik blant ansatte

Flyselskapet har avvist kravet ditt, men du er uenig - hva gjør du?

Hvis flyselskapet nekter å betale erstatningen din, og du mener avslaget er uberettiget, har du muligheten til å ta saken til en klageinstans (Trafikkverket eller domstolen). I dette tilfellet kan du med fordel bruke Flyforsinkelser.no for å unngå risikoen for å måtte betale advokatsalær og advokatkostnader. Hvis du velger å bruke oss, vil vi gjøre alt arbeidet for deg, og prisen er den samme uansett om vi tar saken for retten eller ikke. Vi dekker alle kostnader for eventuelle advokatsalærer og advokatsalær.

På Flyforsinkelser.no vet vi hvilke forhold som er ekstraordinære. Derfor kan vi fortelle deg om du har krav på erstatning, og vi vil ta saken til retten når flyselskapet gir en grunn som ikke faller under de eksepsjonelle omstendighetene.

Er du i tvil? Se om du kan ha krav på erstatning her