Persondatapolitikk

Persondatapolitikk

Sist oppdatering: 04. august 2020

 1. Generell informasjon

  Når du besøker Flyforsinkelser.no og søker etter vår tjeneste, samles, behandles og lagres data relatert til bruken av nettstedet og vår tjeneste. Det er en prioritering av Flyforsinkelser.no, at dataene dine håndteres profesjonelt og i samsvar med EUs generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

  På denne siden kan du lese om hvilken type informasjon vi samler inn, med hvilken hensikt og hvordan dataene blir behandlet. Du vil også finne informasjon om hvordan du får innsikt og objekt på data samlet om deg.

 2. Hvilke opplysninger samler vi inn?

  Når du legger inn et krav hos Flyforsinkelser.no, abonnerer på nyhetsbrev, eller på andre måter foretar en forespørsel, vil vi be om informasjon fra deg, som er nødvendig for å behandle forespørselen din. Avhengig av stadiene ditt krav om kompensasjon vil gå gjennom, kan vi be om informasjon som:

  • Navn
  • Adresse
  • Mobil nummer
  • Epost
  • Bookingnummer
  • Reiseplan
  • Fullmakt
  • Bilde-ID- stadig krevd av noen flyselskaper
  • Bankopplysninger - kun i forbindelse med utbetaling av kompensasjon

 3. Hvorfor samler vi personlig data?

  Dataene vi mottar fra deg, vil bli brukt til det formål å oppnå kompensasjon fra det respektive flyselskap til deg og eventuelle medreisende. Ut over dine kontaktopplysninger, er de resterende opplysninger påkrevet fra henholdsvis flyselskaper, transportmyndigheter, advokater og domstoler, for å kunne behandle din sak.

  Uten å gi oss den informasjonen som er nevnt ovenfor, kan vi kanskje ikke behandle saken din, og det er derfor ikke mulig å inngå en kontrakt med oss for å levere vår tjeneste. Vi vil spørre deg om så lite informasjon som mulig, samtidig som vi gjør det mulig for oss å vinne saken din.

 4. Hvordan behandles dataene dine?

  Din persondata vil bli behandlet i overenstemmelse med EU's regler for beskyttelse av persondata, som trådte i kraft den 25. mai 2018. Vi krever at disse reglene overholdes av alle våre partnere, f.eks. advokater, som vi samarbeider for å yte vår tjeneste.

  Data relatert til deg vil bli lagret i våre sikrede IT-systemer og filer så lenge som er nødvendig for å kunne behandle saken din og for å kunne oppfylle relevante juridiske krav til dokumentasjon. Ettersom vi er underlagt dansk lov, må vi i henhold til regnskapsloven (“Bogføringsloven”) §§ 9 og 10, lagre dokumentasjon i 5 år. Derfor vil vi i utgangspunktet lagre informasjonen, etter at saken din er ferdig, på min. 5 regnskapsår. Etter utløpet av fem år etter opprettelsen og godkjenningen av de siste finansregnskap som er berørt av saken din, vil mesteparten av informasjonen vår fra saken bli slettet i løpet av 12 måneder. Noe av informasjonen vil bli anonymisert slik at det ikke er mulig å identifisere deg som person, og oppbevares for statistiske formål.

 5. Videresending av data til tredjepart

  For å hjelpe deg med å kreve kompensasjon, kan dine data bli videresendt til - og behandlet av - de berørte flyselskapene, de nasjonale transportmyndighetene, våre advokater og nasjonale domstoler.

  Flyforsinkelser.no vil ikke videresende dine personlige opplysninger til noen tredjeparter, med mindre det er en av partene nevnt ovenfor eller en av våre partnere som hjelper oss med å levere vår tjeneste. Disse partnere inkluderer Trustpilot, som hjelper oss med å samle tilbakemelding fra våre kunder og Mailchimp, som hjelper oss med å videresende relevant informasjon til brukere som abonnerer på nyhetsbrev. For disse tjenestene kan du avbestille og slette dine personlige data når som helst.

 6. Databehandling i andre land

  Vi sender kun dataene dine til et annet land dersom dette blir nødvendig for å behandle saken din. Dette vil være begrenset til EU-medlemsland og andre land som er betrodd av EU- kommisjonen som Sveits og Island.

  Vi sender ikke dataene dine til et land som er merket av EU for å være usikkert med hensyn til databeskyttelse, med mindre det er gitt spesielle og juridisk bindende garantier. Uten garantier overfører vi ikke dine data til slike potensielt usikre destinasjoner uten å be om ytterligere, eksplisitt tillatelse til å gjøre det, og i dette tilfellet er vi forpliktet til å informere deg om risikoen som er knyttet til en slik overføring på forhånd.

 7. Informasjon og innvendinger mot datainnsamling

  Du har rett til å motta informasjon om dine personlige opplysninger. Hvis dataene vi lagrer om deg er feil eller på noen måte misvisende, kan du kreve at vi retter opp slike data eller sletter den.

  Det er mulig å be om informasjon og overførbarhet av dataene dine, motsette seg behandlingen eller trekke tilbake samtykket ditt når som helst. Dette skal gjøres ved å skrive til: kontakt@flyforsinkelser.no. En slik etterspørsel vil inkludere at vi også vil informere våre partnere.

  Hvis du trekker tilbake samtykket eller sletter data før saken er fullført, kan du være ansvarlig for å betale kostnader i henhold til Flyforsinkelser.no sine vilkår og betingelser.

  Hvis du vil motta Flyforsinkelser.no sine håndteringer av dine personlige opplysninger eller håndteringen av din forespørsel om informasjon, kan du sende inn en klage til Datatilsynet i Danmark.

 8. Kontakt

  Flyforsinkelser.no er en del av det danske selskapet Flyforsinkelse.dk med hovedkontor i Valby, Danmark. Selskapet kan kontaktes på følgende måter:

  Telefonnummer: +47 21966109
  Address: Flyforsinkelser.no
  Mail Boxes Etc 308
  Postboks 1 Youngstorget
  0028 Oslo Norge