Forsinket fly

Kompensasjon for forsinkede flyvninger

FAMILIE VAR 5 TIMER FORSINKET
Anders, Ingrid og deres to barn ble forsinket med 5 timer fra Bodrum i Tyrkia til København på grunn av en mekanisk feil på flyet.
DE MOTTOK NESTEN 15.200 KR. SKATTEFRITT.

Som flypassasjer kan du ha krav på erstatning hvis flyet ditt er tilstrekkelig forsinket. Lengden på forsinkelsen bedømmes ut fra hvor mye senere enn forventet du ankommer til din endelige destinasjon. Din ankomsttid er betegnet som det øyeblikket flyet har landet, dørene åpnes og passasjerene har fått tillatelse til å forlate flyet. Samtidig betyr det også hvor lang tid flyreisen din er. For å kreve erstatning må du være min. 3 timer forsinket på en flytur som enten:


Avgang i medlemsland - Ankomst i medlemsland

Alle flyselskaper

Avreise i medlemsland - Ankomst utenfor medlemsland

Alle flyselskaper

Avgang utenfor medlemsland - Ankomst i medlemsland

Flyselskaper basert i medlemsland

Om vi kan kreve kompensasjon for flyselskaper for din forsinkede flyging avhenger av årsaken til forsinkelsen. I utgangspunktet skilles det mellom årsaker utenfor kontrollen av flyselskapet, også kalt eksepsjonelle omstendigheter, og årsaker som er innenfor flyselskapets kontroll. I tilfeller der forsinkelsen skyldes omstendigheter utenfor flyselskapets kontroll, skal ikke flyselskapet betale erstatning. Motsatt er flyselskapet forpliktet til å betale kompensasjon til passasjerene hvis flyselskapet kunne ha unngått forsinkelsen.

De hyppigste årsakene som ofte gir rett til kompensasjon er tekniske problemer eller besetningssykdom. Andre ganger kan det være dårlig vær eller streik som forårsaker forsinkelsen. Her er erstatning bare mulig i noen tilfeller.


Jeg vil ha hjelp til å få erstatning for forsinket fly, men hvor mye kan jeg få?

Kompensasjonen din avhenger av lengden på turen, og hvor stor forsinkelsen din var da du ankom det endelige reisemålet. Kompensasjonssatsene er faste og varierer fra €250 til €600. Husk at erstatningen er pr passasjer!

Gjorde du f.eks forsinket mer enn 3 timer på en flytur over 3.500 km, kan det hende du har krav på €400 i erstatning. Les mer om kompensasjonssatsene i kompensasjonsdelen vår.


Hvordan hjelper dere meg med å få erstatning ved forsinket fly?

På Flyforsinkelser.no er vi klare til å hjelpe deg med å få kompensasjon når flyturen din er forsinket. For å starte saken din, trenger vi reiseinformasjon. Du kan fylle ut informasjonen din enkelt og raskt via vårt elektroniske skjema og vi vil overta arbeidet derfra.

Det første vi gjør når vi mottar anmeldelsen din, er å dobbeltsjekke reiseinformasjonen du oppga for å se om vi kan hjelpe deg med å få erstatning fra flyselskapet. Etter det vil en av våre saksbehandlere kontakte deg på e-postmeldingen du oppga i anmeldelsen med svar på om vi kan ta saken og hvor mye du kan ha krav på.

Neste, vil vi kontakte flyselskapet og kreve erstatning. Hvis flyselskapet ikke kommer tilbake til henvendelsen innen rimelig tid, vil vi sørge for å følge opp kravet ditt fortløpende. Vær imidlertid oppmerksom på at dette kan ta opptil noen måneder i verste fall. Når flyselskapet har godtatt kravet og betalt erstatningen din, sender økonomiavdelingen deg en e-post der du ber om kontoinformasjonen din, slik at vi kan overføre beløpet med fradrag for saksomkostninger.

Hvis flyselskapet avviser kravet og nekter å betale erstatningen, vil vi vurdere årsaken til avslaget og dermed om en vurdering av et av de europeiske trafikkmyndighetene er nødvendig eller om vi bør ta saken for retten. Behandlingstiden for saker i retten eller en trafikkmyndighet varierer fra sak til sak og kan variere fra alt fra noen måneder til flere år. Vi vil selvfølgelig holde deg oppdatert gjennom hele prosessen.


Beregn din kompensasjon