Kompensasjon ved flystreik

Kompensasjon ved flystreik

FORSINKET PÅ GRUNN AV STREIK
Lisa og Markus ble forsinket fra Manchester til Paris på grunn av streik blant flybesetningen. Flyselskapet var raskt ute med å erkjenne sitt ansvar og betalte erstatningen innen to måneder.
DE MOTTOK 5000 KRONER I KOMPENSASJON.

Streik er en vanlig årsak til forsinkelser og kanselleringer av flyreiser. Men når har du krav på kompensasjon? Les mer om hvilke rettigheter du har dersom flyreisen din blir berørt av streik.

Kan jeg få kompensasjon hvis flyet mitt ble forsinket eller kansellert på grunn av streik?

I 2018 slo EU-domstolen fast at flypassasjerer har krav på erstatning i tilfeller der flyforsinkelser og kanselleringer av flyreiser skyldes streik blant flyselskapets egne medarbeidere eller kabinpersonalet. Før dette ble alle streiker ansett som en ekstraordinær omstendighet, også kalt force majeure. I ekstraordinære omstendigheter er ikke flyselskapet ansvarlig for forsinkelser eller kanselleringer, og passasjerer har derfor ikke krav på erstatning. Den nye dommen fra EU-domstolen setter en stopper for dette prinsippet og gir flypassasjerer rett til erstatning i visse tilfeller av streik. I følge EU-dom C-195/17 kan flyselskapet dermed bli pålagt å betale erstatning til passasjerer dersom flyselskapets eget flypersonal streiker.

Hvor mye har jeg krav på i kompensasjon?

Du er berettiget til kompensasjon fra flyselskapet på opptil €600 hvis du er mer enn tre timer forsinket ved ankomst til din endelige destinasjon på grunn av strek blant selskapets flypersonell. Kompensasjonsbeløpet avhenger av distansen på flyreisen din og varigheten av forsinkelsen. Du kan lese mer om kompensasjonssatser i vårt avsnitt om kompensasjon.

Få pengene tilbake

Du har krav på kompensasjon hvis flyet ditt ble kansellert på grunn av flystreik, og du ikke ble varslet om endringen minst 14 dager før avreisedato. Dersom flyet ditt ble kansellert, må flyselskapet tilby en ombooking på en alternativ flygning innen rimelig tid.

Hvis de ikke kan tilby deg ombooking, har du rett på å få pengene tilbake for de opprinnelige flybillettene, slik at du kan kjøpe nye billetter. Dersom de nye billettene er dyrere enn de opprinnelige billettene, må flyselskapet kompensere for prisforskjellen. Husk å ta vare på all dokumentasjon som beviser at flyselskapet ikke har tilbudt deg en ombooking innen rimelig tid, og ta vare på kvitteringene for kjøpet av nye billetter.

Du har krav på mat og drikke

Hvis kanselleringen eller forsinkelsen av flyreisen resulterer i ekstrautgifter til opphold, mat, drikke eller alternativ transport, er flyselskapet forpliktet til å tilbakebetale dette. Vær oppmerksom på at ekstrautgiftene dine må være innenfor rimelige grenser (luksushoteller, alkohol og sigaretter dekkes som regel ikke). Husk å ta vare på alle kvitteringene dine! Vi hjelper gjerne til med å få kompensasjon for ekstrautgiftene dine. Alt du må gjøre er å legge ved kvitteringene når du laster opp reisedokumentene dine.

Vi hjelper deg med å kreve kompensasjon

Hvis flyet ditt ble forsinket eller kansellert på grunn av en streik blant flyselskapets ansatte, hjelper vi deg gjerne med å kreve kompensasjon.

Flyforsinkelser.no står fast ved din rett til kompensasjon. Vi nøler ikke med å ta rettslige skritt mot flyselskapet for å ivareta dine og andre passasjerers rettigheter. Send inn et krav til oss i dag og få din rettmessige kompensasjon.


Anmeld ditt krav her