Kompensasjon

Kompensasjon

REFUSJON AV EKSTRAKOSTNADER
Frode, Kristina og deres tre barn ble en og en halv dag forsinket fra Malta på grunn av kansellert flygning. De fikk refundert kostnader til overnatting, mat og drikke, i tillegg til kompensasjon for flyforsinkelsen.
DE MOTTOK OVER 45.000 KRONER SOM KOMPENSASJON.

Hvis du som flypassasjer har blitt utsatt for flyforsinkelse, avlyst flyvning, overbooket flyvning, streik eller kankje har mistet ditt forbindelsefly, du kan være kvalifisert for erstatning. I 2004 vedtok EU en forskrift som sikrer flypassasjerer retten til kompensasjon og assistanse for de ovennevnte hendelsene.


Hvor mye kan jeg få i erstatning?

Hvis du har blitt utsatt for flyforsinkelser, kansellerte flyreiser eller annen reiseforstyrrelse, kan du være kvalifisert for mellom 250 og 600 euro per flyvning. passasjer. Beløpet bestemmes av hvor langt du flyr og hvor lenge du er forsinket. Du kan være kvalifisert for:


  • 250 euro - Hvis du er mer enn 3 timer forsinket med en flytur på 1500 km eller mindre
  • 400 euro - Hvis du er mer enn 3 timer forsinket på en flytur over 1500 km innenfor EU eller på en ikke-intern EU-flytur på 1.500-3.500 km
  • 600 euro - Hvis du er mer enn 4 timer forsinket på flyreiser over 3.500 km utenfor EU

Vær oppmerksom på at flyselskapet i noen tilfeller har rett til å halvere erstatning. Dette stemmer hvis flyselskapet tilbyr deg en omplanlegging av reisen slik at du ankommer destinasjonen:


  • Maksimalt 2 timer senere enn planlagt for reiser under 1500 km
  • Maksimalt 3 timer senere enn planlagt for reiser i EU på mer enn 1500 km og ikke-interne EU-reiser på 1.500-3.500 km
  • Maksimalt 4 timer senere enn planlagt for flyreiser over 3500 km utenfor EU

Må jeg betale for måltider og overnatting selv i løpet av forsinkelsen?

I tillegg til kompensasjonen ovenfor, har flypassasjerer vanligvis rett til måltider og to gratis telefonsamtaler eller e-post etter to timers forsinkelse. Dette er tilfelle uansett årsak til forsinkelsen. Hvis forsinkelsen din strekker seg, er flyselskapet forpliktet til å tilby deg overnatting på et hotell og betale transport til og fra flyplassen.

Det er ikke alltid flyselskapene gjør deg oppmerksom på at du også har hjelp i ventetiden. I noen tilfeller vil flyselskapet gi deg kuponger på mat og hjelp med bestilling og betaling av hotellrom hvis du trenger det, mens du i andre tilfeller må legge ut for begge. Sørg derfor for å lagre kvitteringer på dem ekstra kostnader, du har i vente. Som en del av tjenesten vår kan vi i Flyforsinkelser.no hjelpe deg med å få disse refundert etterpå - selvfølgelig uten ekstra kostnad.


Hva skal jeg gjøre hvis flyselskapet mitt tilbyr gavekort i stedet for penger?

I henhold til EU-forordningen har flyselskaper rett til å tilby passasjerer gavekort, reisekuponger eller andre tjenester i stedet for kontant betaling av kompensasjonsbeløpet for en forsinkelse av flyreisen. Flyselskapets tilbud kan i noen tilfeller ha en høyere verdi enn kontantkompensasjonen din, og kan derfor være interessant hvis du ønsker å reise med flyselskapet igjen en gang. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke er pålagt å akseptere flyselskapets tilbud og alltid har rett til å nekte dette og be om kontant betaling av kompensasjonen din. Som din juridiske partner vil vi videreføre alle tilbud fra flyselskapet til deg slik at du kan velge mellom kontant betaling eller gavekort.


Hva skal jeg gjøre hvis flyselskapet nekter å betale erstatning på grunn av eksepsjonelle omstendigheter?

Flere passasjerer opplever at flyselskapet nekter å betale erstatning med henvisning til ekstraordinære omstendigheter. EU-forordningen fritar også flyselskaper fra ansvar dersom en forsinkelse eller avbestilling av fly er en direkte følge av en eksepsjonell omstendighet, som dårlig vær, sikkerhetstrusler og streik.

MEN er det alltid akkurat nå hvis flyselskapet hevder at flyforsinkelsen eller kanselleringen skyldes en ekstraordinær omstendighet? Ikke alltid. Dessverre opplever vi noen ganger at flyselskaper hevder ekstraordinære omstendigheter, selv om flyforsinkelsen faktisk skyldes andre omstendigheter. I disse tilfellene har vi muligheten til å undersøke den reelle årsaken til flyforsinkelsen eller flyavlysningen og deretter kontakte flyselskapet for kompensasjon, eller om nødvendig ta saken til en relevant trafikkmyndighet eller domstol for en endelig avgjørelse. Dette er en del av tjenesten vår og medfører derfor ingen ekstra kostnader for deg.


Beregn din kompensasjon